Das Freiburger Barockorchester spielt Jan Dismas Zelenka

Jan Dismas Zelenka: Sinfonia a 8 Concertanti a-Moll

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz