Kennen Sie Joachim Raff? Hans Stadlmair leitet die Bamberger Symphoniker

Joachim Raff: Konzertouvertüre «Macbeth»
Joachim Raff: Cellokonzert Nr. 1 d-Moll op. 193
Joachim Raff: Sinfonie Nr. 4 g-Moll op. 167
(Daniel Müller-Schott, Cello; Bamberger Symphoniker, Ltg.: Hans Stadlmair)