Mozart zu Hause: Ivor Bolton leitet das Mozarteum Orchester Salzburg

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Hornkonzert Nr. 1 D-Dur KV412 (Johannes Hinterholzer, Horn)

W.A. Mozart: Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466 (Lars Vogt, Klavier)

W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 36 C-Dur KV 425 "Linzer"