Tschaikowsky in Venezuela

 

 

Peter Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 e-Moll, op. 64

(Simon Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, Ltg.: Gustavo Dudamel)