Wienerisches aus Freiburg

Wolfgang Amadeus Mozart: Fagottkonzert B-Dur KV 191

Matthias Georg Monn: Cellokonzert g-Moll

Johnn Joseph Fux: Orchester-Ouvertüre d-Moll

Donna Agrell, Fagott; Jean-Guihen Queyras, Cello; Freiburger Barockorchester