Boubacar Traoré: Je Chanterai pour toi

CD Marabi Productons 562472

Track   4: Sa Golo
Track   1: Mouso Teke Soma Ye
Track 13: Soundiata

Redaktion: Valerio Benz