HipHopKhasene

Piranha 1789 Track   1: Introduction (Dolgin)   Track   9: Hassidish (Oysher) Track 10: Gasn Nign (Trad. / Arr. Dolgin / Krakauer)   Track   4: Freylekhs Far De Kale (Dolgin / Trad. / Arr.

Dolgin / Krakauer / Solomon)Track   5: Alt.Shul Kale Bazetsn (Words: Alpert / Dolgin, Music: Dolgin / Alpert / Krakauer 

Autor/in: Cécile Olshausen