Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble: Yiddish Tango

Label: Preiser Records 91270

Track 06: Mayn shtetele Beltz
Track 01: Chiribim chiribom

Timna Brauer (Stimme)
Elias Meiri Ensemble

Redaktion: Sara Trauffer