Der Mut zum Neuanfang

Phil Bosmans (*1922) belgischer Ordenspriester, Telefon-Seelsorger und Schriftsteller, «der moderne Franziskus»

Moderation: Rico Herold, Redaktion: Jill Esther Keiser