Miquel Gil - Eixos

Temps Record TR1087-GE07
Track 4: Dels meus ulls
Track 9: Parea
Track 2: Fil de vint
Track 3: De la China
Track 5: Gola ampla

Autor/in: Sara Trauffer