Blitzschlag

Ensemble Paul Klee, Pascal Rohé, Leitung - Alban Berg: Kammerkonzert - Tristan Murail/Hervé Bailly-Basin: Liber fulguralis (UA)

Aufnahme Zentrum Paul Klee Bern, 15. Juni